Listhaug: – Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter som befinner seg på Raudsand?

Sylvi Listhaug (Frp) har i dag, mandag, sendt inn spørsmål vedrørende deponiplanene på Raudsand til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som en oppfølging etter deres møte i Angvika.

«Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand?» spør Listhaug.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Sylvi Listhaug engasjerer seg i deponiplanene på Raudsand i Tingvoll.
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Sylvi Listhaug engasjerer seg i deponiplanene på Raudsand i Tingvoll. Foto: Scanpix

…………………………………………………..

«Området har har tidligere blant annet vært brukt til å bedrive miljøkriminalitet som det ikke er ryddet opp i».

Listhaug henviser til Elvestuens svar til Else-May Botten (spørsmål 1296) hvor klima- og miljøministeren skriver at «møllestøvet er ordinært avfall». Dette er ikke Listhaug enig i, og hun refererer til Statens forurensningstilsyn som i 2005 klassifiserte møllestøv som nettopp farlig avfall.

Videre skriver Listhaug til Elvestuen at det er blitt foretatt målinger på området, målinger som tyder på at det kan være lagret radioaktivt avfall på stedet. Hun avslutter med at beboerne i det berørte området ikke har fått nok informasjon om deponiplanene.

«Det er naturlig nok uro i lokalmiljøet for at man ikke har fått tilstrekkelig informasjon om hvilke miljøgifter og farlig avfall som er lagret og hvilken risiko det er for at det kan renne ut i fjorden og området rundt».

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/deponi/listhaug-kan-statsraden-redegjore-for-hvilke-miljogifter-som-befinner-seg-pa-raudsand/s/5-51-475091