Når Nesset ikke stiller kritiske spørsmål vedrørende deponi på Raudsand, overlater de det til andre

Per Gunnar Løset orienterer kommunestyret, som enstemmig vedtok en innsigelse til reguleringsplanen fra Bergmestren Raudsand.
Per Gunnar Løset orienterer kommunestyret, som enstemmig vedtok en innsigelse til reguleringsplanen fra Bergmestren Raudsand. Foto: Yngve Lie

I Tingvoll kommunestyre er de forundret over at Nesset kommunestyre, sender ut på høring reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS. For ved det sier Nesset at de ikke har noen kritiske spørsmål eller vurderinger til planen.

– Når et enstemmig kommunestyre slutter seg til, hevder vi at de ukritisk har akseptert planforslaget slik det foreligger fra Bergmestren. Da overlater de til andre å stille de kritiske spørsmålene, sa saksbehandler Per Gunnar Løset da han i dag torsdag presenterte sak og høringsuttalelse for Tingvoll kommunestyre.

………………………………….

Langfjorden

– Jeg blir mer og mer fortapt over hva dette egentlig er. Å dra alt dette søppelet opp i fjorden. Jeg kan ikke skjønne annet enn at alle andre plasser enn Raudsand er egnet. Som eksempelvis Langfjorden, sa Stig Fjeldset (Frp).

Den 35 kilometer lange armen av Romsdalsfjorden går inn til Eidsvåg i Nesset. Han var forøvrig fornøyd med at Averøy og Kristiansund har hatt utspill mot deponiplanene. Han har tidligere etterlyst engasjement fra bykommunen, men fått beskjed om at de har uttalt seg i formannskapet.

Jan Harald Rolland (Ap) ymtet at ordførerne i Nesset og Molde nok snakker sammen, og Langfjord-området er kanskje ikke så interessant for dem:

– Det hadde nok vært mye mindre motstand, og en mye mindre risiko ved at man slapp transport over Hustadvika. Men de vil vel ikke ha denne risikoen i Langfjorden.

………………………………………………………

https://www.auraavis.no/tingvollpolitikk/nyhet/innenriks/nar-nesset-ikke-stiller-kritiske-sporsmal-vedrorende-deponi-pa-raudsand-overlater-de-det-til-andre/s/5-5-116602