Veidekke dropper prosjekter

Veidekke bærer store tap og nedskriver resultatet med 550 millioner kroner. Prosjektene Veidekke er inne i er blitt mye dyrere enn antatt. Produktiviteten i prosjektene er blant annet blitt påvirket av variasjoner i fjellkvalitet under bakken.

– Det er et kjempestort marked og vi vil ta prosjektene hvor vi har størst mulighet til å lykkes sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Bilderesultat for veidekke logo

Stor usikkerhet til inntektsgrunnlaget tvinger Veidekke til å skrive ned verdien på prosjektporteføljen i anleggsvirksomheten med hele 550 millioner kroner.

For å bedre lønnsomheten i anleggsvirksomheten gjør Veidekke nå endringer i konsernledelsen og deler derfor bygg- og anleggsvirksomheten i to. Konserndirektør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen, blir fjernet fra konsernledelsen i selskapet.  Hvilken innvirkning dette får på prosjektet på Raudsand er usikkert. Det er ihvertfall oppstått en usikkerhet om Veidekke vil satse på å bygge giftdeponiet på Raudsand.

Kilder:

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/15/0737/Bygg-og-anlegg/veidekke-raser-pa-bors-etter-store-nedskrivninger

https://e24.no/naeringsliv/veidekke/veidekke-baerer-stoerre-tap-i-prosjekter-enn-ventet-nedskriver-550-millioner/24371194

https://www.bygg.no/article/1358371

http://veidekke.com/no/borsmeldinger/article28299.ece

 

%d bloggere liker dette: