Punktum verdt 30 millioner

Rauma kommune vant. Veidekke Entreprenør AS tapte. Slik ble det endelige utfallet av striden rundt byggeoppdraget for Rauma helsehus. Høyesteretts ankeutvalg avviste å slippe saka inn for landets øverste domstol.

– Dette var det beste som kunne skjedd innbyggerne i Rauma, sier ordfører Lars Olav Hustad. Foto: Richard Nergaard 
– Dette var det beste som kunne skjedd innbyggerne i Rauma, sier ordfører Lars Olav Hustad. Foto: Richard Nergaard 

– En fantastisk hyggelig nyhet å få fredag morgen. Nå er jeg både glad og lettet. Vi har endelig fått satt punktum for denne saka som har lagt bånd på hele kommunen i snart to år, sier ordfører Lars Olav Hustad til Romsdals Budstikke.

Anken ble avvist

Beslutningen som Høyesteretts ankeutvalg fattet 27. juni, er at anken fra Veidekke Entreprenør AS, som ikke fikk oppdraget med å bygge Rauma helsehus, ikke slippes inn for Høyesterett.

Avgjørelsen kan ikke ankes. Det betyr at dommen fra Frostating lagmannsrett i vår står fast: Rauma kommune er frifunnet for brudd på anskaffelsesreglene i forbindelse med anbudet på Rauma helsehus. Kommunen går dermed fri fra søksmålet fra Veidekke Entreprenør AS om å betale Veidekke 25,7 millioner kroner i erstatning for at selskapet ikke fikk anbudet med Rauma helsehus.

30 millioner kroner sto på spill

Medregnet renter og advokatkostnader sto det rundt 30 millioner kroner på spill for Rauma kommune.

– For innbyggerne i Rauma var avgjørelsen fra ankeutvalget til Høyesterett det beste som kunne skjedd. Hadde kommunen måttet ut med 25 til 28 millioner kroner, ville det gått hardt ut over tjenestetilbudet til innbyggerne, sier ordfører Hustad.

Kunne blitt dårligere tjenester

– Hvordan ville innbyggerne i Rauma fått merke det?

– Vi ville ikke hatt annen mulighet enn å ta kostnaden over driftsbudsjettet. Det innebærer at vi ville vært nødt å redusere på tjenestene vi gir innbyggerne. Og det ville rammet hardt for dem som hadde trengt kommunens tjenester mest. Nå slipper vi heldigvis å bekymre oss over det, sier Hustad.

– Hvordan har kommunen opplevd tida der erstatningskravet har vært til domstolsbehandling?

– Saka har krevd mye energi. Altfor mye energi. Både nåværende rådmann Toril Hovdenak og forrige rådmann Oddbjørn Vassli og staben rundt dem har måttet bruke mye tid for å svare ut søksmålet og forberede saka for domstolene. Det har gått altfor mye ressurser til å imøtegå kravet fra Veidekke, sier ordføreren.

Bilveg var stridens kjerne

Erstatningskravet fra Veidekke Entreprenør AS ble varslet høsten for snart to år siden. Veidekke mente entreprenøren Hent AS som fikk oppdraget med å bygge det nye helsehuset, burde fått tilbudet avvist. Det helt sentrale punktet i søksmålet fra Veidekke var at Hent hadde lagt hovedinngangen til helsehuset mot sør, og med en envegskjørt atkomstveg for taxi forbi hovedinngangen. Veidekke mente det i konkurransegrunnlaget for anbudet var forutsatt at det ikke skal være bilveg foran helsehuset mot sør. Dette var et så vesentlig avvik at Hent AS etter Veidekkes mening burde fått tilbudet avvist, og at jobben da ville gått til Veidekke som ble nummer to i anbudskonkurransen.

Fant ikke god nok grunn

Høyesteretts ankeutvalg, med dommerne Magnus Matningsdal, Knut H. Kallerud og Cecilie Østensen Berglund, mente at det ikke var tilstrekkelig grunn til at saka fremmes for Høyesterett. Ankeutvalget avviste derfor anken fra Veidekke. Rauma kommune får også betalt kostnadene i forbindelse med anken, 69.356 kroner. Advokat Henning Harborg har kjørt saka for Rauma kommune, advokat Morten Goller har prosedert saka på vegne av Veidekke Entreprenør AS.

– Får helsehussaka konsekvenser for samarbeidsrelasjonen mellom Rauma kommune og Veidekke framover?

– Kommunen må forholde seg til reglene om offentlige anskaffelser. Fra min side og fra administrasjonen sin side er nok ikke relasjonen til Veidekke spesielt positiv nå. Det har vært skuffende at et så stort konsern som Veidekke har trukket en liten kommune for retten når de kjenner til hva konsekvensene ville blitt dersom vi ble dømt til å betale erstatning for et oppdrag Veidekke ikke fikk. Gjennom mange år har Veidekke, ved tidligere entreprenør Kristiseter, hatt oppdrag for Rauma kommune for flere hundre millioner kroner. Vi har satt strek for denne saka nå, og skal gå videre, sier ordfører Lars Olav Hustad.

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/06/28/Punktum-verdt-30-millioner-19387668.ece