Konsekvensutreder deponi for farlig avfall i Brevik

Klima- og miljødepartementet har gitt Bjørn Rune Gjelstens selskap Noah mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik i Telemark. Det skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging).

Brevik er det andre reelle alternativet i tillegg til Bergmesterens prosjekt på Raudsand i Nesset. Et prosjekt som har skapt store protester i nabokommunene.

Pilene peker akkurat nå mot at Brevik kan bli foretrukket framfor Raudsand.
Pilene peker akkurat nå mot at Brevik kan bli foretrukket framfor Raudsand. Foto: Arkiv

…………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/nesset/natur-og-miljo/konsevkensutreder-deponi-for-farlig-avfall-i-brevik/s/5-51-497435

Glad for beslutningen om utredning

Klima- og miljødepartementet har gitt Noah mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik. Det er Kristin Sørheim i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» glad for.

Raudsand: Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal gjennomføres konsekvensutredning for deponi i Brevik, som er alternativet til Raudsand.Foto: Øyvind Leren     
      (Foto: Oivind Leren)
Raudsand: Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal gjennomføres konsekvensutredning for deponi i Brevik, som er alternativet til Raudsand.Foto: Øyvind Leren

– Vi har jo visst at det har ligget i kortene ganske lenge, og ventet på at departementet tok beslutningen. Vi er glad for den bestemmelsen, og håper det ikke tar for lang tid å få gjennomført den, sier Kristin Sørheim.

2 av 12

Hun er leder i organisasjonen som jobber mot planene om deponi for uorganisk avfall på Raudsand. Brevik i Telemark er den andre kandidaten som står igjen av de 12 alternativene myndighetene startet med.

– Det er klart at vi håper på mindre negative konsekvenser i Brevik enn på Raudsand, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

Rart av Dahl

Lederen i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» mener det er merkelig at moldeordfører Torgeir Dahl (H) i sin rolle som politiker i fylkespolitikken stemte for deponi i fylkesutvalget.

– Det er forferdelig rart at Molde kommune og Moldes ordfører går i bresjen for dette. Det er protester alle andre steder i landet, og jeg forstår ikke at dette skal være noe Moldes befolkning virkelig ønsker seg i nykommunen, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Glad-for-beslutningen-om-utredning-17165157.ece

Merkelig av Miljødirektoratet

– Det er en utrolig merkelig framgangsmåte av Miljødirektoratet å anbefale Brevik før konsekvensutredningen har startet, sier Harald Storvik.

Bergmesteren Raudsand AS: Harald Storvik er daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS. Her fra et folkemøte om deponiplanene i Nesset.Foto: Anita Vingen     
      (Foto: ANITA VINGEN)
Harald Storvik er daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS. Her fra et folkemøte om deponiplanene i Nesset.Foto: Anita Vingen  FOTO: ANITA VINGEN

Den daglige lederen hos Bergmesteren Raudsand AS mener det er fornuftig å konsekvensutrede også i Brevik for å finne det beste alternativet.

– Vi har ikke noe forhold til det. Men det er utrolig å gå inn for Brevik med de protester det medfører fra folk og kommune der, for så å sette i gang en konsekvensutredning etterpå, sier Harald Storvik.

Anbefalte først

I 2015 ble et forsøk på å etablere deponi for farlig avfall i Brevik stanset av Porsgrunn kommune. Det gjorde at Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere lokaliteter når anlegget på Langøya er fullt i 2022.

I mai i år skrev Miljødirektoratet:

«Med faktagrunnlaget vi har skaffet oss i dag, framstår Dalen gruver i Brevik som den beste kandidaten.»

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro avsluttet da med:

«Konklusjonen vår er at Dalen i Brevik utpeker seg særlig fordi gruvene har et betydelig større volum og dermed lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår.»

………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Merkelig-av-Milj%C3%B8direktoratet-17165641.ece

Ordføreren i Porsgrunn feilinformerer

Ordføreren i Porsgrunn kommune kom med feil informasjon i Dagsnytt 18 på NRK  tirsdag 17. juli. I Dagsnytt 18 uttalte han at på Raudsand er det «bedriften selv som eier området». Det er ikke bra at det spres feilformasjon og tidligere har vi sett ordføreren  jobbe aktivt for å få deponiet til Raudsand. Vi har full forståelse for at ordføreren jobber for å unngå deponiet, men er forundret over at at han vil legge det til Raudsand.

Storparten av området er eid av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. På kartet vises eiendommen til Staten.

kart staten v nfd
Oversikt over statens eiendommer på Raudsand. Området i midten er eiendommen til Bergmesteren Raudsand / Veidekke. Kilde: Kartverket

Det er Staten som eier en stor del av området som er tiltenkt giftdeponiet. Bergmesteren Raudsand / Veidekke eier området som er omsluttet av statens eiendom. Veidekke eier også noen områder i nærheten. Mye av tidligere deponi og forurensning er på Statens eiendom.

Staten MÅ rydde opp NÅ.

Regjeringen vil redusere mengden farlig avfall

Regjeringen har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage en plan for å redusere mengden og øke gjenvinningen av farlig avfall. Fristen er satt til 1. mars.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage en plan for å redusere og håndtere farlig avfall.     
      (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage en plan for å redusere og håndtere farlig avfall. FOTO: OLE BERG-RUSTEN / NTB SCANPIX

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/14/Regjeringen-vil-redusere-mengden-farlig-avfall-17122923.ece

Vil utrede Brevik

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det blir konsekvensutredning av et mulig deponi for uorganisk avfall i Brevik i Telemark. Porsgrunn kommune ønsket ikke en utredning, men departementet har nå tatt over. – Dette gir ingen konsekvenser for planene om deponi i Nesset, der kommunen selv har satt i gang dette arbeidet, opplyser departementet til NRK. De kan ikke si når det blir avgjort hvor deponiet skal være.

https://www.nrk.no/mr/vil-utrede-brevik-1.14125117

Uttrykt oppstart i 22

Til tidligere omtale i Jarlsberg avis og omtalen, med henvisning til artikkel i E24 bør det nevnes: Bergmesteren har i møter med Klima- og miljøminister Elvestuen, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet på oppfordring levert vår fremdriftsplanen for Bergmesterens behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Møre og  Romsdal.

raudsand mdir
Foto: Miljødirektoratet

I fremdriftsplanen er det klart uttrykt oppstart i 2022, i sterk kontrast til uttalelser fra forskerhold som ikke kjenner våre planer. Utsagnene fra Bellona om at ingen av prosessene ser ut til å kunne gi et nytt avfallsdeponi innen 2026 er, for så vidt gjelder Raudsand, uriktige. Prosessanlegget på Raudsand vil også gjenvinne tungmetaller og salt med Halosep-teknologien, som er patentert av Stena. Dette er i tråd med stortingsmeldingen om avfall og sirkulære løsninger som ble vedtatt i år.

Artikkelen beskriver at begge forslagene har møtt lokal motstand, og særlig i Brevik. For Raudsands del vil vi påpeke at Nesset kommunestyre enstemmig vedtok Bergmesterens forslag til planprogram og at det samme kommunestyre i mars i år enstemmig vedtok å legge planforslaget ut på høring. Når det gjelder Miljødirektoratets høringsuttalelse til planforslaget kan vi opplyse om at det sist uke ble avholdt møte med Miljødirektoratet for en gjennomgang av sentrale tema i direktoratets uttalelse. Vår vurdering er at de spørsmål som er reist er håndterbare innenfor den tidsplan som er lagt fram for KLD og Miljødirektoratet.

Bergmesteren og Miljødirektoratet har hatt noe ulik oppfatning om noen av de spørsmål som direktoratet stiller hører hjemme i planprosessen eller i den etterfølgende fasen med søknad om tillatelse til deponivirksomhet etter forurensingsloven.
Harald Storvik, daglig leder
Bergmesteren Raudsand AS

Jarlsbergavis 7. juli 2018