Glad for beslutningen om utredning

Klima- og miljødepartementet har gitt Noah mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik. Det er Kristin Sørheim i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» glad for.

Raudsand: Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal gjennomføres konsekvensutredning for deponi i Brevik, som er alternativet til Raudsand.Foto: Øyvind Leren         
            (Foto: Oivind Leren)
Raudsand: Klima- og miljødepartementet har besluttet at det skal gjennomføres konsekvensutredning for deponi i Brevik, som er alternativet til Raudsand.Foto: Øyvind Leren

– Vi har jo visst at det har ligget i kortene ganske lenge, og ventet på at departementet tok beslutningen. Vi er glad for den bestemmelsen, og håper det ikke tar for lang tid å få gjennomført den, sier Kristin Sørheim.

2 av 12

Hun er leder i organisasjonen som jobber mot planene om deponi for uorganisk avfall på Raudsand. Brevik i Telemark er den andre kandidaten som står igjen av de 12 alternativene myndighetene startet med.

– Det er klart at vi håper på mindre negative konsekvenser i Brevik enn på Raudsand, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

Rart av Dahl

Lederen i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» mener det er merkelig at moldeordfører Torgeir Dahl (H) i sin rolle som politiker i fylkespolitikken stemte for deponi i fylkesutvalget.

– Det er forferdelig rart at Molde kommune og Moldes ordfører går i bresjen for dette. Det er protester alle andre steder i landet, og jeg forstår ikke at dette skal være noe Moldes befolkning virkelig ønsker seg i nykommunen, sier Sørheim.

………………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Glad-for-beslutningen-om-utredning-17165157.ece