Krev sikring av farlege gruvehol

I utmarka på Raudsand er det fleire usikra gruvehol, 36 år etter at gruva vart nedlagt. – Heilt uansvarleg at det ikkje blir sikra, meiner Perly Grande Eikås, som melde saka til politiet fredag.

Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.         
            (Foto: privat)
Usikra gruvehol på Raudsand: Slik ser det ut i dag, 36 år etter at Raudsand gruver vart nedlagt. Slik ser det ut frå lufta.  FOTO: PRIVAT

Dei som er anmeldt er Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, Veidekke AS og Direktoratet for mineralforvaltning.

I anmeldelsen skriv Perly Grande Eikås at ho med dette vil rette søkelyset mot alle dei usikra gruvehola som er funne i utmarka etter den nedlagde gruva på Raudsand.

…………………………………………………………………

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/08/10/Krev-sikring-av-farlege-gruvehol-17297753.ece