Påvist radioaktivt uran i Bergmesteren

uranv2

Norges Geologiske Institutt (NGU) bekrefter radioaktivt uran og thorium i borehull i området for hallene til giftdeponiet. Notatet er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 13. juni 2018 – etter høringsfristen for reguleringsplanen.  NGU anbefaler kjerneboringer og analyse av kjerneprøvene.

Undersøkelser MÅ gjennomføres snarest. Også påstandene til NGU om mulige sulfider i fjellet må undersøkes.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/01/ngu_raudsand-radioaktivitet.pdf