Desinformasjon om deponiet

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand har i sommer publisert i leserbrev og på facebook mange kommentarer hvor han prøver å undergrave den lokale motstanden mot giftdeponiet.

motstand
Kommunene med rød farge er sterkt imot deponi

6 nabokommuner som representerer 44600 innbyggere er sterkt imot planene. Mange av kommunene har også reist innsigelse. Møre og Romsdal fylkeskommunen er også imot deponiplanene.

Det er INGEN kommuner som er positive. Nesset kommune som representerer 2900 innbyggere har riktignok vedtatt å legge planene ut på høring men det er langt fra å tillate et deponi.

Vi ser at Veidekke og Bergmesteren Raudsand fortsetter sin desinformasjon om deponiet ved å utelate viktige opplysninger og desinformerer om den store lokale motstanden.