– Tar saken på største alvor

– Et deponi for farlig avfall må være et statlig ansvar, og ikke overlates til private aktører som skal tjene penger på et slikt anlegg!

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble orientert både om frustrasjonen rundt deponi og kommunereform av ordfører Knut Sjømæling og Borghild Neergaard Aarset. Foto: Sigmund Tjelle

Det var den klare beskjeden  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk da han møtte lokale Sp-folk på Dyregoddagene i Gjemnes fredag. Dit var  partilederen invitert for å åpne  Midt-Norges største landbruksmesse som imponerer med et stort antall utstillere og aktiviteter for både store og små.

…………………………………………

I forkant av fredagens møte var Slagsvold Vedum orientert via e-post om deponisaken på Raudsand av Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget, Kristin Sørheim. Hun er også styreleder for organissajsonen Giftfritt Nesset som  argumenterer sterkt mot at et nasjonalt deponi for farlig avfall skal lokaliseres til Raudsand.

På fredagens møte var det Sp-representant i Gjemnes kommunestyre, Borghild Neergaard Aarset, som orienterte partilederen om deponisaken.

– Kommunereformen er viktig, men vel så viktig er forholdene til natur og miljø og mulighetene for å leve i frisk natur, innleder Neergaard Aarset.

Hun viste til at det bare er Brevik og Raudsand som står igjen som aktuelle lokaliseringssteder.

– Det er stor motstand begge steder, men jeg har inntrykk av at motstanden ikke har kommet godt nok fram i media. I Nesset er det ordfører fra Høyre. Samtlige andre parti sier nei. Jeg tror det kom fem positive og hundre negative svar på høringsuttalelsene.

Neergaard Aarset refererte til kjente innvendinger mot å velge Raudsand.

– Fjorden er alt sterkt forurenset fra gamle miljøsynder på Raudsand og fra aluminiumsverket. Vår viktigste næringsveg er blågrønne næringer. Det vil være synd å risikere og sage av greina vi sitter på. Sjølsagt blir det ikke sluppet ut forurensing med vilje, men ulykker kan skje. Et anlegg på Raudsand forutsetter at det bygges djupvasskai. Fjorden er djup og en slik utfylling vil påvirke livet i fjorden. Det er usikkerhet rundt mulighetene for å bygge ei slik kai. Dermed vil det bli transport hovedsaklig med bil. Det meste av avfallet kommer fra Østlandet og Europa. Vi mener at et nasjonalt deponi må være et statlig anliggende, og ikke tillegges private aktører som skal tjene penger på dette.

…………………………………………..

https://www.driva.no/abonnent/2018/08/31/%E2%80%93-Tar-saken-p%C3%A5-st%C3%B8rste-alvor-17432481.ece