Ønskjer deponi uansett

Selskapet Bergmesteren ønskjer å realisere planane om gjennvinningsanlegg og deponi på Raudsand i Nesset, uansett om dei blir nasjonalt mottak for farleg avfall eller ikkje. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren, Harald Storvik til NRK. Dei to alternativa for eit nasjonalt mottaksanlegg er Raudsand og Brevik i Telemark.

nrk04092018
FOTO: OIVIND LEREN

https://www.nrk.no/mr/onskjer-deponi-uansett-1.14193155