Ukjente møter

I forbindelse med plassering av Norges giftdeponi blir det fokusert på hvilke møter som føres opp i statsråd Elvestuen’s offentlige kalender. Dagbladet har mange artikler om saken og fokuserer på møtene mellom NOAH/Gjelsten og statsråden. Tilsvarende møter er det også mellom Veidekke sammen med ordføreren i Nesset kommune og statsråden.

veidekke møte 08062018
Bildet er fra Dagbladet

I Nytt på nytt 7. september var det et innslag om temaet:

https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/MUHH50002218/07-09-2018#t=14m17s

Møter i sommer mellom Veidekke og departement/direktorat om Raudsand-alternativet:

  • Fredag 8. juni var det et møte i departementet, se bilde. I møtet var Veidekke og ordfører i Nesset kommune med flere med.
  • Fredag 15 juni var Veidekke i møte med Klima- og miljøministeren i følge Veidekke.
  • Onsdag 27. juni var Veidekke i møte med Miljødirektoratet .
  • Torsdag 23. august 2018 var det et møte mellom Veidekke og departementet hvor de presenterte sine planer for giftdeponi i Nesset kommune.

Dette er møte vi har informasjon om, det finnes sikkert flere.

Svar fra ministeren som viser noe av møtevirksomheten:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=73111

Vi ser tydelig at det er Veidekke som er parten som fronter planene.

%d bloggere liker dette: