Ordføreren i Porsgrunn kommune jobber for deponi til Raudsand

Ordføreren i Porsgrunn kommune har i lang tid jobbet for å legge giftdeponiet til Raudsand. I 2016 sendte ordføreren fra Arbeiderpartiet i Porsgrunn sammen med høyreordføreren i Nesset et brev til ministeren med ønske om å legge giftdeponiet til Raudsand. Ordførerne lagde et fellesbrev med begge kommunevåpnene på.

del1
Brev til ministeren med begge kommunevåpen

I brevet som sendes til ministeren og miljødepartementet beskrives det at Nesset og Porsgrunn har hatt god kontakt om saken og brevet er undertegnet av begge ordførerne. I brevet står det at de ønsker deponiet til Nesset kommune.

del2
Fellesbrevet underskrevet av begge ordførerne

Ordføreren i Porsgrunn har flere ganger uttalt at han ønsker deponiet til Raudsand. I sommer viste vi til Porsgrunnsordføreren feilinformerte om Raudsand. Ordførerne tar ikke hensyn til den massive motstanden mot anlegget som er omtalt i dette innlegget.

Vi har stor forståelse for at ordføreren i Porsgrunn ikke ønsker deponiet til sin kommune men minner samtidig om at anlegget i Porsgrunn ikke er et behandlingsanlegg for giftavfallet, men kun deponi.

 

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2018/09/20161118-fellesbrev-hurlen-kc3a5ss-nesset-kommune-og-porsgrunn-kommune-til-helgesen.pdf