Ordførerne i Porsgrunn og Nesset samarbeider om deponi til Raudsand

Arbeiderpartiordføreren i Porsgrunn og høyreordføreren i Nesset har i lang tid jobbet for å legge giftdeponiet til Raudsand. I 2016 samarbeidet de to ordførerne i Porsgrunn og Nesset om å sende et brev til ministeren med ønske om å legge giftdeponiet til Raudsand. Fellesbrevet med begge kommunevåpnene og ordførernes underskrifter på er forfattet av daglig leder i Nesset Vekst.

Publisert 11. september 2018

Brev med to kommunevåpen

Brevet som er forfattet av Nesset Vekst inneholder kommunevåpen fra begge kommunene. Ordføreren i Nesset er ført som saksbehandler.

I brevet som er sendt til ministeren og miljødepartementet beskrives det at Nesset og Porsgrunn har hatt god kontakt om saken og brevet er undertegnet av begge ordførerne. I brevet står det at de ønsker deponiet til Nesset kommune.

Brevet som er forfattet av Nesset Vekst er underskrevet av begge ordførerne

Nesset Vekst er forfatter av brevet

Brevet er forfattet av daglig leder i Nesset vekst. En kan da anta at det er Nesset vekst som har redigert inn

Egenskapene til fellesbrevet er produsert av daglig leder i Nesset vekst

Ordføreren i Porsgrunn har flere ganger uttalt at han ønsker deponiet til Raudsand. I sommer viste vi til Porsgrunnsordføreren feilinformerte om Raudsand. Ordførerne tar ikke hensyn til den massive motstanden mot anlegget som er omtalt i dette innlegget.

Vi har stor forståelse for at ordføreren i Porsgrunn ikke ønsker deponiet til sin kommune men minner samtidig om at anlegget i Porsgrunn ikke er et behandlingsanlegg for giftavfallet, men kun deponi.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2018/09/20161118-fellesbrev-hurlen-kc3a5ss-nesset-kommune-og-porsgrunn-kommune-til-helgesen.pdf