Sluttspurt på sikring av depot

På Raudsand i Nesset er eigarane Bergmesteren og Veidekke i gang med innspurten av å rydde og sikre det første av dei to gamle avfallsdepota etter Rødsand Gruber. Arbeidet med å føre tilbake området til naturen har halde på i tre år og må vere ferdig før 1. oktober.

depot
FOTO: GUNNAR SANDVIK / NRK

https://www.nrk.no/mr/sluttspurt-pa-sikring-av-depot-1.14205640