Har hatt møte med ministeren – vi også

Storvik & co har hatt ei rekke møte med departement og minister om deponi for farleg avfall.

Harald Storvik         
            (Foto: Bjørn Brunvoll)
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Raudsand er som kjent eitt av to alternativ som lokasjon for nasjonalt deponi for farleg avfall, med Bergmesteren Raudsand, Stena og Veidekke som aktør. Det andre alternativet er Brevik ved Porsgrunn, der Gjelstens NOAH vil etablere deponi. I det siste har «hemmelege møte» mellom Gjelsten og minister Elvestuen vore oppe i media.

…………………………………

https://www.rbnett.no/pluss/2018/09/14/%E2%80%93-Har-hatt-m%C3%B8te-med-ministeren-%E2%80%93-vi-ogs%C3%A5-17518322.ece