Vil gjere butikk på avfall frå Europa

Bergmesteren Raudsand søker om oppsetting av midlertidig anlegg for gjenvinning av bunnaske. Avfallet kan komme frå heile Europa.

MOBILT ANLEGG: Sorteringsanlegget under arbeid i Wien.               (Foto: Stena / Frå søknaden)

MOBILT ANLEGG: Sorteringsanlegget under arbeid i Wien.   FOTO: STENA / FRÅ SØKNADEN

…………………………………………

Frå utlandet

I søknaden til direktoratet vert det opplyst at bunnaske frå forbrenningsanlegg i kystnære strøk er planlagt som råvarer til anlegget.

– Kor vil ein hente slikt avfall frå?

– Der det er tilgjengeleg. Det er 19 slike anlegg i Norge, og 2500 i Europa, så det vert neppe ei utfordring, seier Allum Sørensen.

– Så planen er altså å hente avfall frå utlandet?

– Ja, avfall er som alle andre varer som blir flytta rundt, det er mange aktørar som gjer det. Og Raudsand har fordel med at ein kan frakte det dit med båt.

………………………………………………….

https://www.rbnett.no/pluss/2018/09/14/Vil-gjere-butikk-p%C3%A5-avfall-fr%C3%A5-Europa-17518315.ece

https://www.driva.no/nyheter/2018/09/15/Vil-gjere-butikk-p%C3%A5-avfall-fr%C3%A5-Europa-17519529.ece

%d bloggere liker dette: