Deponi på Raudsand mer sammensatt enn Hareide først var klar over

KrFs partileder Knut Arild Hareide var mandag på Tingvoll for å bli nærmere kjent med hva som rører seg i Tingvoll og regionen.

Partileder Knut Arild Hareide og personlig rådgiver Emil Andre Erstad, får overlevert høringsuttalelsene fra Gunnar Waagen i Tingvoll KrF.
Partileder Knut Arild Hareide og personlig rådgiver Emil Andre Erstad, får overlevert høringsuttalelsene fra Gunnar Waagen i Tingvoll KrF. Foto: YNGVE LIE

En ting som virkelig bekymrer flere på Nordmøre og i Romsdal, er planene om et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. Området ligger rett overfor Tingvoll på andre siden av fjorden, i Nesset kommune.

I formiddag fikk Hareide av kommuneingeniør Per Gunnar Løset en gjennomgang av deponiplanene. Løset er en av tre fra kommunene Tingvoll, Sunndal og Gjemnes, som utarbeidet høringsuttalelsen, som førte til at Tingvoll brukte det sterke virkemidlet å fremme innsigelse mot reguleringsplanen til Bergmesteren Raudsand AS. Høringsuttalelsens konklusjonen er at området er uegnet.

Hareide er ikke ukjent med planene for deponi, men fikk mandag presentert hva den betydelige bekymringen og motstanden mot prosjektet bygger på.

En gjennomgang han sier var meget nyttig:

– Jeg har ikke hatt en så grundig gjennomgang før, så dette setter jeg stor pris på. Selve deponiet er ikke nytt for meg, men hva som ligger i området fra før av og ikke er ryddet opp i. Så det er mye mer kompleks, noe som gjør det mer problematisk.

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvoll/innenriks/deponi-pa-raudsand-mer-sammensatt-enn-hareide-forst-var-klar-over/s/5-5-125668