KrF-leder Hareide fikk høre om deponi-motstand i Tingvoll

Knut Arild Hareide besøkte Tingvoll mandag

Ordfører Milly Bente Nørsett (fra venstre), Knut Arild Hareide, Per Gunnar Løset og Gunnar Waagen.
Ordfører Milly Bente Nørsett (fra venstre), Knut Arild Hareide, Per Gunnar Løset og Gunnar Waagen. Foto: Tingvoll kommune

Besøket fra KrF-lederen hos lokallaget i Tingvoll KrF startet med en orientering om på kommunehuset hvor temaet var planene om et nasjonalt deponi på Raudsand i Nesset, som ligger rett over fjorden for Tingvoll.

Per Gunnar Løset holdt orienteringen og fortalte om Tingvolls «totale motstand» mot en slik etablering, skriver Tingvoll kommune i en pressemelding om besøket.

– Trusler som gamle forurensede masser som kan virvles om, mattrussel i og rundt fjorden, skade på natur og friluftsliv, mindre bollyst, svekket omdømme miljømessig, større fare for skipsulykker med mer, var på Løsets agenda, ifølge pressemeldingen.

…………………………………………

https://www.tk.no/nyheter/politikk/tingvoll/krf-leder-hareide-fikk-hore-om-deponi-motstand-i-tingvoll/s/5-51-527852