Veidekke med to utgaver av samme dokument

Veidekke leverer to forskjellige «merknader til høringsuttalelser»:

  • En til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet
  • En annen til Nesset kommune

merknader-tiltakshaver

Juridisk direktør i Veidekke har sendt inn merknadene til høringen som de har fått utarbeidet. Som nevnt i en tidligere artikkel skjulte kommunen dette dokumentet. Dokumentet er sendt til Klima- og Miljøverndepartementet og til Miljødirektoratet den 7.9.2018. Dokumentet er tilgjengelig her: Veidekke- merknader

I e-posten som følger fra juridisk direktør i Veidekke står det at innholdet «kan være underlagt taushetsplikt» og at «Informasjon i e‐posten må ikke brukes». Vi velger å publisere oppsummeringen til Veidekke da vi ikke kan se at noe skal være unntatt offentlighet.

Etter at vi publiserte artikkelen lørdag publiserte Nesset kommune sent mandag en oversikt over dokumentene. Dokumentet som er publisert på kommunens nettside er betydelig forskjellig fra dokumentet som er sendt departement og direktorat for nesten fire uker siden. Dokumentet er ikke datert og det finnes ikke noen endringslogg i dokumentet.

At det ikke uttrykkelig gis uttrykk om at det finnes forskjellige versjoner av dokumentet er useriøst. Hvorfor det finnes flere utgaver er vanskelig å forstå. Det siste dokumentet er forøvrig opprettet og/eller lagret av en Seniorrådgiver i Norconsult.

%d bloggere liker dette: