Kurt Oddekalvs folk på Raudsand-tokt

Norges Miljøvernforbund, med Kurt Oddekalv i spissen, har fattet interesse for deponisaken på Raudsand.

"Miljødronningen" på Sunndalsfjorden. (Foto: Privat)
«Miljødronningen» på Sunndalsfjorden. (Foto: Privat)

Onsdag gjennomførte forbundets båt «Miljødronningen» et flere timer langt tokt på fjorden utenfor Raudsand.

Mannskapet om bord filmet og tok bilder, og gjennomførte en rekke undersøkelser.

Aura Avis har vært i kontakt med folk som var med på turen, men ingen vil foreløpig uttale seg om hva som kom ut av undersøkelsene, eller hva Miljøvernforbundet eventuelt videre vil foreta seg.

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/nesset/kurt-oddekalvs-folk-pa-raudsand-tokt/s/5-5-127453