Tok prøver av sjøbunnen i Raudsand

Norges Miljøvernforbund tok onsdag prøver av sjøbunnen utenfor kaia i Raudsand i Nesset der det er planer om å anlegge et deponi for farlig avfall. – Vi benyttet miniubåt med utstyr til å ta prøver. Nå skal disse analyseres før vi vurderer hvordan vi skal håndtere dette videre, sier fungerende leder, Ruben Oddekalv til driva.no. Oddekalv er svært kritisk til deponiplanene. Miljøvernforbundet kom til Raudsand i båten «Miljødronningen» med et mannskap på fem.

FOTO: SYNNØVE ALMÅS HARSTAD

https://www.nrk.no/mr/tok-prover-av-sjobunnen-i-raudsand-1.14235002