Tok prøver av sjøbunnen

– Vi tar sterk avstand fra deponiplanene på Raudsand og måten deponiet i Bergmesteren tildekkes. Nå er vi spente på hva prøvene vi tok i sjøen viser, sier organisatorisk nestleder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Oddekalv.

Oddekalv på tokt med
Tok prøver: Mannskapet på Miljødronningen tok flere prøver utenfor kaia på Raudsand   FOTO: SYNNØVE HARSTAD

Onsdag dukket Norges Miljøvernforbunds båt «Miljødronningen» opp på fjorden utenfor Raudsand. I farens sjukemeldingsperiode er det Ruben Oddekalv som er fungerende leder i Norges Miljøvernforbund. Til Driva forteller han at Miljødronningen med et mannskap på fem nettopp har avsluttet et «plasttokt», og at de la turen innom Raudsand på veg tilbake til Bergen.

– Vi har fulgt med på det som har skjedd på Raudsand helt siden Aluscan sin tid. Vi har tatt et klart standpunkt mot planene om å anlegge et deponi for farlig avfall i bygda, og vi er sterkt kritiske til at avfallet som er deponert i Bergmesteren skal tildekkes uten bunndekning.

Oddekalv forteller at de tok en rekke prøver av sjøbunnen utenfor kaia på Raudsand under onsdagens besøk.

…………………………………………………….

Les videre på Driva og Romsdals Budstikke:

https://www.driva.no/nyheter/2018/10/04/Tok-pr%C3%B8ver-av-sj%C3%B8bunnen-17638439.ece

https://www.rbnett.no/pluss/2018/10/04/Tok-pr%C3%B8ver-av-sj%C3%B8bunnen-17638694.ece