På tide at folk rundt fjorden får fred

Norges Miljøvernforbund er svært kritisk til planene om et nasjonalt deponi for uorganisk avfall på Raudsand

…………………………………………..

Oddekalv sier de har vært involvert på Raudsand siden Aluscan-tiden, og at de var utslagsgivende da bedriften ble stengt ned.

– Siden den gang har vi forventet at skulle bli ryddet opp, og i hvert fall gjort noen skikkelige tiltak der. Nå ser det ut til at det motsatte skjer, med halvdårlige løsninger med tildekning av gamle synder. Og hvor man planlegger å flytte hele deponiet for farlig avfall dit.

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/tingvoll/pa-tide-at-folk-rundt-fjorden-far-fred-mener-oddekalv/s/5-5-127600