Blar opp 100.000 for å få hjelp i deponisaken

Tingvoll blar opp 100.000 for å få hjelp fra Kurt Oddekalv

Tingvoll-politikerne betaler gladelig inntil 100.000 kroner for å få Kurt Oddekalvs hjelp til å stoppe et mottak for farlig avfall fra hele EU på Raudsand. Nabokommunene bes om å bla opp tilsvarende.

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/raudsand-deponi/tingvoll-blar-opp-100-000-for-a-fa-hjelp-fra-kurt-oddekalv/s/5-51-542149