Feil gards- og bruksnummer gir utsatt høringsfrist

Høringsfristen for deponiplanene forlenges med 14. dager. Årsaken er at det er oppgitt feil gårds- og bruksnummer i søknaden. Riktig gnr/bnr er 40/64. Ny høringsfrist er 9. november 2018.

Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Gards- og bruksnummer som ble brukt opprinnelig i søknaden var 40/54, som er privateiendommen til tidligere Aluscan-gründer Kjell Olav Sjøli.

………………………………………………….

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/deponiet-feil-gards-og-bruksnummer-gir-utsatt-horingsfrist/s/5-5-129840