Kommunestyret ber om utsett høyringsfrist

Kommunestyret i Nesset vil vente med å svare direktoratet om søknad frå Bergmesteren Raudsand om å etablere mottak av flygeaske for reinsing.

BER OM UTSETT FRIST: Kommunestyret i Nesset behandla saka torsdag, og konkluderte med at kommunen vil be direktoratet om utsett frist for å komme med svar i høyringa.         
            (Foto: anita Vingen)
Kommunestyret i Nesset behandla saka torsdag, og konkluderte med at kommunen vil be direktoratet om utsett frist for å komme med svar i høyringa.  FOTO: ANITA VINGEN

Det er Miljødirektoratet som har saka ute på høyring, og vedtaket i Nesset kommunestyre går inn i høyringsrunden.

Kommunestyret i Nesset behandla saka torsdag, og konkluderte med at kommunen vil be direktoratet om utsett frist for å komme med svar i høyringa.

……………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/10/25/Kommunestyret-ber-om-utsett-h%C3%B8yringsfrist-17759369.ece