Miljødirektoratet mener Brevik egner seg for deponi av farlig avfall

Miljødirektoratet mener Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn egner seg for lagring av uorganisk, farlig avfall. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022.

Dagens deponi av farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år.                      (Foto: NTB scanpix)
Dagens deponi av farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år.  FOTO: NTB SCANPIX

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/11/01/Milj%C3%B8direktoratet-mener-Brevik-egner-seg-for-deponi-av-farlig-avfall-17797716.ece

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/sier-nei-til-raudsand-miljodirektoratet-mener-brevik-egner-seg-for-deponi-av-farlig-avfall/s/5-5-131037

https://www.driva.no/nyheter/2018/11/01/%E2%80%93-Ikke-godt-nok-utredet-17798953.ece

https://www.tk.no/nyheter/raudsand-deponi/nesset/miljodirektoratet-mener-kun-brevik-egner-seg-som-deponi-for-farlig-avfall-rausand-far-ikke-gront-lys/s/5-51-550369