Miljødirektoratet: Raudsand-alternativet uegnet

Miljødirektoratet mener Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn egner seg for lagring av uorganisk, farlig avfall. Miljødirektoratet har også vurdert fjellhallen i Raudsand i Nesset kommune som alternativer til Langøya-deponiet i Holmestrandsfjorden når det er fylt opp om få år. Det er kun Brevik-alternativet som får grønt lys.

Miljødirektoratet sier de ikke har fått nok informasjon om de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene til at det er grunnlag for å vurdere Rausand. Det vises også til at det ikke er godt nok dokumentert at teknologien som foreslås benyttet er egnet for å behandle de spesifikke avfallstypene.

https://www.nrk.no/mr/gir-gront-lys-til-brevik-1.14274206