Optimistisk tingvollordfører

Den 1. november kom meldingen om at Miljødirektoratet ikke har fått nok informasjon om de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallen på Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.

Deponiet: Tingvollordføreren tror på et positivt utfall.
Deponiet: Tingvollordføreren tror på et positivt utfall.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/tingvoll/optimistisk-tingvollordforer/s/5-5-131911