Verdens beste ost – kan den produserast med eit giftdeponi som nabo ?

Av Gunnar Waagen, styreleiar i Tingvollost AS
Verdens beste: Gunnar Waagen og Tingvollost. (Arkiv)
Verdens beste: Gunnar Waagen og Tingvollost. foto Aura Avis
Som ein av gründerane bak ostesuksessen KRAFTKAR er eg svært betenkt. KRAFTKAR vart i 2016 kåra til verdens beste ost samtidig som den også i konkurranse med 28 tidlegare vinnarar vart kåra til verdens beste ost som nokon gong er produsert, – champion of champions, best ever, under World Cheese Awards i San Sebastian i Spania. Med eit slik omdømme er vi svært bekymra for å få eit gjenvinningsanlegg for uorganisk farleg avfall som nabo !
…………………………………………………