Listhaug vil vite om statsråden skrinlegger Raudsand

«Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?»

sylvi listhaug

Slik lyder spørsmålet som stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (FrP) har stilt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Listhaug ber om skriftlig svar.

Bakgrunnen for spørsmålet er Miljødirektoratets konklusjon om at Raudsand er uegnet for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall. I stedet peker direktoratat på Brevik i Porsgrunn kommune.

………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/nesset/deponiet/listhaug-vil-vite-om-statsraden-skrinlegger-raudsand/s/5-5-132321

https://www.driva.no/nyheter/2018/11/12/%E2%80%93-Dropper-du-Raudsand-17866127.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/11/14/Sp%C3%B8r-om-deponi-17882046.ece