Farlig avfall til Raudsand

Veidekke / Bergmesteren Raudsand vil skjule hvilket avfall som det planlegges mottak av på Raudsand. Vi har tidligere nevnt at nesten 500 tonn kvikksølvholdig avfall skal deponeres på Raudsand basert på et hemmeligholdt dokument.

Oppdatert: Tilbakemeldinger tilsier at det antagelig er «terrorfilteret» til Facebook som førte til at tilgangen til hjemmesiden ble stengt. Vi har oppdatert denne artikkelen med bilder av listen over farlig avfall for å unngå lignende hendelser.

Her er en liste over forskjellig avfall som vil bli sendt til Raudsand i følge et dokument fra Veidekke / Stena / BMR / Mepex. Dokumentet var ikke publisert før etter høringsfristen av konsekvensutredningen. Mye av avfallet er definert som farlig avfall. Listen er på nesten 300 forskjellige typer avfall: