Åpent spørsmål til ordfører Milly Bente Nørsett

Av Anne-Karin Sjøli

Hva er grunnen til at dere kaller inn til folkemøte der temaet er ei 14 år gammel sak der dommen er sonet og oppgjort?

……………………………………..

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/apent-sporsmal-til-ordforer-milly-bente-norsett/o/5-5-132609