Deponering i enorme betongkar

Mye av det giftige avfallet vil deponeres i enorme betongkar i fjellhallene på Raudsand. Et betongkar er 200 meter langt, 15 meter bred og en høyde på 10 meter. Hvert år planlegges det et nytt betongkar.

Stad skipstunnel er planlagt drevet som tunneler og fjellhaller vanligvis byges med boring, sprenging og uttransport av sprengmasser.
Bygging av fjellhall

Lengden tilsvarer det samme som om en setter nesten 5 idrettshaller med samme størrelse som Nessethallen etter hverandre. Eller omtrent det samme som lengden av to fotballbaner.

Høyden på betongkaret er 10 meter. Dette er høyere enn høyden i Nessethallen.   Det er plass til 30 000 000 000 liter eller 30 000 m3 i betongkaret. Et betongkar har plass til alle storsekkene som ligger i dagens deponi.

En oversikt over det farlige avfall som vil deponeres i betongkarene finnes her.

Les om deponering av kvikksølvholdig avfall i fjellhallene her.

Her er noen av Miljødirektoratets uttalelser:

  • For Miljødirektoratet virker planene for håndtering av annet avfall prematurt på nåværende tidspunkt, og vi er usikre på om løsningen med betongkar lar seg gjennomføre
  • Det er ikke tatt stilling til om ulike typer avfall er egnet for deponering i betongkar, hvorvidt de kan reagere med hverandre eller betongkaret, eller om det kan oppstå gassdannelse under lagring
  • BMR oppgir også at de vurderer å bygge mindre celler for f.eks. kvikksølvholdig avfall og reaktivt avfall

Opplysningene er hentet fra dokumentet «Svar på oppdrag om vurdering av alternativer for behandlingskapasitet for uorganisk, farlig avfall – 31.10.2018» fra Miljødirektoratet.