Nesset kommune med støtte til etablering av deponi

  • Forutsetter at deponiet for farlig avfall blir bygd
  • Tar ikke hensyn til Miljødirektoratet som betegner Raudsand som uegnet
  • Kommunen med støtte til etablering av deponi

Nesset kommune foreslår å støtte det nystartede selskapet Sirkulært kompetansesenter. Selskapet vil arrangere et møte med nettverksbygging på Kavli Moen gård. Arrangementet anslås til å koste kr 150 000 og søknaden om støtte fra kraftfondet er på kr 45 000. Saksbehandler i kommunen er skogbrukssjefen.

nesset vekst

Hvis formannskapet godkjenner søknaden mener de at utbyggingen av deponiet på Raudsand blir gjennomført. Miljødirektoratet beskriver Raudsand som «uegnet som deponi for uorganisk farlig avfall» og formannskapet vil ikke vente på kommunestyrets behandling.

Nesset kommune skriver i saksframlegget: «Skal selskapet lykkes med å etablere senteret på Raudsand, er de helt avhengig av at det blir etablert et gjenvinningsanlegg på Raudsand».

vurdering
Del av saksframlegget

I retningslinjene for kraftfondet som kommunen henviser til står det: «Det kan gis tilskudd til bedriftsutviklingstiltak».  Kommunen forutsetter at deponiet for farlig avfall blir bygd, og tar ikke hensyn til Miljødirektoratet som betegner Raudsand som uegnet. De vil ikke utsette saken til kommunestyrets behandling.

Eierne av selskapet som søker støtte er Veidekke industri, Veidekke Entreprenør, Bergmesteren Raudsand, Bergmesteren Recycling, Langset og Nesset Vekst.  Største eier i Nesset Vekst er Nesset kommune. Nesset Vekst og Sirkulært kompetansesenter har samme daglige leder og har et utstrakt samarbeid med Bergmesteren Raudsand.