Vi er begge opptatt av miljøet

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund møtte mandag nessetordfører Rolf Jonas Hurlen. Mandag kveld inviterer Miljøvernforbundet og Oddekalv til åpent møte på Sunndal kulturhus.

Oddekalv møtte nessetordfører Hurlen:  
Konstruktivt: Jeg opplevde møtet som konstruktivt, sier nessetordfører Rolf Jonas Hurlen. Her sammen med leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.   FOTO: SYNNØVE HARSTAD.

 

–  Vi er begge opptatt av miljøet, og ønsker ikke å bidra til at Tingvollfjorden skal bli ytterligere forurenset, sier Hurlen til Driva i etterkant av møtet med Oddekalv.

Det var Kurt Oddekalv som hadde bedt om å få møte ordfører Hurlen i forbindelse med planene om å etablere et deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Hurlen  karakteriserer møtet som konstruktivt.

– Oddekalv ønsket å gi seg til kjenne. Vi fikk snakket om saken, og er enige om at ingen av oss ønsker at fjorden skal bli mer forurenset enn den er i dag. Vi er også enige om at det må ryddes opp i de åpne deponiene i Bergmesteren. Dette er en jobb som er i gang.

Hurlen sier han ikke skal være til stede under mandagkveldens møte i Sunndal.

– Nei, jeg har fått sagt hva jeg synes som planene, og ser ingen grunn til å være til stede mandag kveld. Oddekalv vil nok komme med sin konklusjon på møtet. Det som er viktig for oss i kommunen er å få en reguleringsplan for området på Raudsand på plass. Den må på plass uansett deponi for farlig avfall eller ikke. Vi har støttet oss mye på Miljødirektoratet. Nå ønsker de flere utredninger på Raudsand-alternativet. Vi må ha alt dette på plass før kommunestyret kan behandle reguleringsplanen. Dette betyr at vi ikke klarer å få reguleringsplanen på plass i år. Vi må bruke den tiden vi trenger på dette, sier Hurlen.

– Et positivt og saklig møte. Vi får se om det letter litt på trykket. Det er ganske steile fronter i deponisaken, oppsummer Oddekalv til Driva.

Han har ingen formening om hvor mange som møter oipp i Hovshall til kveldens møte.

– Det er vanskelig å si. Min oppgave blir å holde et foredrag, sier Oddekalv.

https://www.driva.no/nyheter/2018/11/19/Vi-er-begge-opptatt-av-milj%C3%B8et-17909880.ece