Bred mobilisering på åpent møte

Politikere fra både Nesset og nabokommunene uttrykte sterk bekymring for situasjonen på Raudsand under mandagens åpne møte i Sunndal.

Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, holdt foredrag på det åpne møtet i Hovshall på Sunndalsøra om deponiplanene på Raudsand.
Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, holdt foredrag på det åpne møtet i Hovshall på Sunndalsøra om deponiplanene på Raudsand.

Kurt Oddekalv var foredragsholder under det åpne møtet som Norges Miljøvernforbund (NMF) holdt i Hovshall på Sunndalsøra mandag kveld. Blant tilhørerne var flere politikere fra både Nesset og andre kommuner som er berørt av deponiplanene og forurensningen på Raudsand, deriblant Sunndal, Tingvoll, Molde og Kristiansund.

– Jeg er fornøyd med at så mange kommuner er her i kveld, for det er et regionalt og nasjonalt problem, sa Oddekalv, som er leder i NMF.

En paneldebatt fulgte etter at Oddekalv hadde gitt sitt syn på situasjonen på Raudsand. Panelet bestod blant annet av politikere fra Nesset, Tingvoll, Surnadal og Sunndal med partitilhørighet fra store deler av det politiske spekteret. Møteleder var Tingvoll-ordfører Milly Bente Nørsett (Ap).

– Jeg er skremt av at man i Norge i 2018 tror at man kan få til noe sånt, sa KrF-politiker og osteprodusent Gunnar Waagen fra Tingvoll om Bergmesteren Raudsands planer om et nasjonalt deponi for uorganisk, farlig avfall på Raudsand.

– Jeg håper vi er vårt ansvar bevisst for de som kommer etter oss. Hvis vi alle sammen drar i samme retning, tror jeg det skal gå bra, fortsatte Waagen.

Resten av panelet delte i stor grad Waagens syn på Raudsand-saken.

………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/nesset/bred-mobilisering-pa-apent-mote/s/5-5-133269