Spørsmål til ordfører i Sunndal

Spørsmål til ordfører i Sunndal vedrørende alle søknader som for tiden pågår ved den såkalte Deponisaken ved Raudsand i Nesset kommune.

Setter opp stortingslista – Sylvi Listhaug er den av kandidatene som drar flest stemmer i Møre og Romsdal, sier leder av nominasjonsnemnda, Stig-Rune Andreassen. Nå sender nominasjonsnemnda ut nytt listeforslag til lokallagene.         
            (Foto: Privat)
Stig Rune Andreassen

Det viser seg at det pågår søknader ikke bare fra Bergmesteren Raudsand AS, men også fra Veidekke Entreprenør AS med en søknad som er ute på forenklet høring akkurat nå, med kun 14 dager frist og senest innen 21/12-2018 vedrørende mellomlagring av Tunellmasse.

Dette er såkalt bunnrenskmasser fra tunneldrift.

Tidligere har Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 08.01.2014 sendt vedlagte brev til samtlige kommuner i Møre og Romsdal om forurensing og deponering av tunnelmasser.»

«Som eit foreløpig svar vil eg påpeike at analysene klart viser at dette er ein type avfall som ikkje kan mellomlagrast eller deponerast utan særskilt løyve. Avfallet har så stort innhald av olje at det heller ikkje kan deponerast på dei tre godkjente deponia i Møre og Romsdal. Avfallet må komposterast eller behandlast på annan godkjent måte før det evt kan deponerast.»

MEN det viktigste å påpeke her, er at det fortsatt ikke er godkjent noen Reguleringsplan i dette området og dermed BØR ALLE søknader om mellomlagring/deponering avslås/utsettes inntil reguleringsplanen blir avgjort.

Ingen nabokommuner Sunndal/Tingvoll har fått varsel om denne søknad om mellomlagring.

Tingvoll kommune vil også ta opp dette med Miljødirektoratet ang høringsuttalelser og hvorfor nabokommunene ikke blir informert.

Spørsmål til ordfører

Bør Sunndal sende ut en høringsuttalelse og/ eller en påklages til Miljødirektoratet om hvorfor nabokommunene ikke er blitt informert om søknaden?
Ordfører hva mener du vi skal gjøre?

Vennlig hilsen

Stig Rune Andreassen