Melder seg ut av Frp etter uenighet rundt deponiplanene på Raudsand

Nesset Fremskrittpartis eneste kommunestyrerepresentant har meldt seg ut av partiet. – Jeg har fått signal om at jeg kan bli ekskludert og ønsker å komme partiet i forkjøpet, sier Tone Skjørsæther.

Kan ikke tolerere: – Jeg kan ikke tolerere å bli fortalt hvordan jeg skal stemme. Det må være lov å ha sin egen vurdering også i saker som har deponiet på Raudsand å gjøre, sier Tone Skjørsæther.  Foto: privat. 
– Jeg kan ikke tolerere å bli fortalt hvordan jeg skal stemme. Det må være lov å ha sin egen vurdering også i saker som har deponiet på Raudsand å gjøre, sier Tone Skjørsæther. Foto: privat.

…………………………………………………..

Stemte ja

Det var en avstemning i torsdagens kommunestyremøte som utløste utmeldinga fra Skjørsæther. Kommunestyret skulle komme med høringsuttalelse til en søknad fra Bergmesteren om mottak av bunnaske på Raudsand. Arbeiderpartiets Anders Torvik framsatte et forslag om å si nei. Forslaget ble nedstemt med 11 mot 10 stemmer. Tone Skjørsæther var blant dem som stemte for formannskapets vedtak som går på at kommunestyret på visse betingelser skal godta søknaden.

– Jeg har så langt ikke gjort meg opp en mening om hvordan jeg skal stemme den dagen reguleringsplanen for Bergmesteren kommer på bordet, men jeg mener det blir feil at jeg ikke skal få stemme slik jeg føler for. Skulle jeg stemme nei til alt som har med deponiplanene å gjøre ville det være Fremskrittspartiet som stemte. Jeg ønsker å gjøre egne vurderinger som kommunestyrerepresentant.

– Har du fått klar beskjed om at du kan bli ekskludert dersom du stemmer mot partiet i denne saka?

– Ja, det har jeg. Det kan jeg ikke tolerere. Har derfor gitt beskjed til partiet om at jeg melder meg ut og fortsetter som uavhengig representant i kommunestyret ut perioden.

………………………………………………………………

https://www.driva.no/nyheter/2018/12/14/Har-gitt-beskjed-til-partiet-om-at-jeg-melder-meg-ut-og-fortsetter-som-uavhengig-representant-i-kommunestyret-18074071.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/12/15/Melder-seg-ut-av-Frp-etter-uenighet-om-deponiplanene-p%C3%A5-Raudsand-18074718.ece