Provosert over ny søknad om avfallslagring på Raudsand

Politikerne i Tingvoll er irritert over at det stadig vekk popper opp nye søknader om lagring av det som kan være forurenset masse på Raudsand, rett over fjorden for øko-kommunen.

Tingvoll-ordfører Milly Bente Nørsett og resten av politikerne i Tingvoll kommunestyre er irritert over at det stadig vekk popper opp nye søknader om lagring av det som kan være farlig eller forurenset masse på Raudsand, rett over fjorden for øko-kommunen Tingvoll.
Tingvoll-ordfører Milly Bente Nørsett og resten av politikerne i Tingvoll kommunestyre er irritert over at det stadig vekk popper opp nye søknader om lagring av det som kan være farlig eller forurenset masse på Raudsand, rett over fjorden for øko-kommunen Tingvoll.

Derfor ga de torsdag rådmannen blankofullmakt til å sende ny protest, eller i verste fall legge inn en ny innsigelse som er det sterkeste virkemiddelet en kommune kan benytte i en slik sak.

Det var ordfører Milly Bente Nørsett (A) – som selv sitter i styret for organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» – som informerte kommunestyret om den nye søknaden.

Det ble ikke stilt spørsmål ved hennes habilitet, og kommunestyret ba uten votering om at rådmannen legger inn protest eller innsigelse selv om Tingvoll kommune ikke er høringsinstans.

Søknaden gjelder det som Miljødirektoratet betegner som «mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand». Det dreier seg om det som kalles «bunnrenskmasser fra tunneldrift».

Det er Veidekke Entreprenør AS som har søkt og Miljødirektoratet er innstilt på å si ja, går det fram av korrespondansen som Nørsett er tipset om. Hun sa ikke av hvem.

Svært kort tidsfrist

Derimot opplyste hun at søknaden ikke er sendt på ordinær høring, men er datert 7. desember og sendt direkte til noen få høringsparter. Dette med en svært kort frist på to uker nå rett før jul.

………………………………………………..

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/raudsand-deponi/provosert-over-ny-soknad-om-avfallslagring-pa-raudsand/s/5-51-572056