Frykter at avfall på Raudsand kan skade hellemalingene

Tingvoll kommune frykter at et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand kan skade hellemalingene på Honnhammaren på andre siden av Tingvollfjorden.

Hellemalingene/bergmaleriene er fra førhistorisk tid (4.000 -6.000 år siden), og de to stedene dette omfatter er sammen regnet som Norges største lokaliteter i sitt slag, ifølge Wikipedia.

Kulturminnene har internasjonal verdi, noe Tingvoll kommune ved rådmann Odd-Arild Bugge viser til i en bekymringsmelding til Riksantikvaren.

Bekymringsmelding

Her opplyser de om reguleringsplanen for deponier av uorganisk farlig avfall i fjellhaller og dagdeponier for ordinært avfall, samt industrianlegg med tilhørende stor sjøfylling i Tingvollfjorden.

Rådmannen nevner at i konsekvensutredningen (KU) for reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS, ble det vurdert at Honnhammaren lå utenfor influensområdet til planområdet.

Derfor skrivet til Riksantikvaren, hvor de orienterer om planene i tilfelle de ikke er erkjent med dem.

– Kulturminnet er derfor ikke vurdert. Vi mener det kan være en feilvurdering, skriver rådmannen i bekymringsmeldingen.

…………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvoll/deponiet/frykter-at-avfall-pa-raudsand-kan-skade-hellemalingene/s/5-5-138478