Advarer mot midlertidige lagringsløsninger

Naturvernforbundet mener en bør være varsom med midlertidige løsninger på Raudsand.

……………………………………………………………….

Forbundets leder i Møre og Romsdal, Øystein Folden, ser et poeng i å mellomlagre masser inntil de kan brukes til annet i området, men maner til forsiktighet med midlertidige løsninger. Han viser til at det er til behandling en reguleringsplan med konsekvensutredning for området. Siden det dette er delvis kompliserte opplegg i tid og rom, mener han det fort blir tvangsløsninger og dårlige resultat om en prøver å gripe inn underveis i prosessen.

– Når det handler om masser og avfall som krever spesiell behandling, blir dette ugreit, mener Folden.

………………………………………………………..

Naturvernforbundet mener at den asfalterte flaten, ut fra et flyfoto tatt 29. juni 2017, er mindre enn de tre dekar som er nevnt i søknaden. Hvis det skal være en asfaltstripe igjen utenfor deponiområdet, er det ikke er plass til mer enn 15.000-20.000 tonn stein. Han tror dermed ikke massen vil bli håndtert som forutsett. Og han frykter at med mye nedbør, vil ikke sandfangerne og kullfilteret klare å ta opp avrenningen. Renner det over, havner vatnet urenset i fjorden.

…………………………………………………………..

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/miljo/raudsand-advarer-mot-midlertidige-lagringslosninger/s/5-5-138700