Nesset kommune hører ikke på Miljødirektoratet

Ifølge opplysninger fra Miljødirektoratet var Nesset kommune i Oslo 9. november 2018 for å orienteres om Miljødirektoratets vurdering av deponiet på Raudsand. Fra kommunen møtte rådmannen, miljøvernleder og en oppmålingsingeniør. Som vanlig er det ikke skrevet referat fra møtet.

3 uker etter møtet sendte miljøvernlederen en oppsummering av møtet. Denne mailen finnes som vanlig ikke på kommunens postliste. Kommunen er pliktig å journalføre dokumenter etter arkivforskriften og offentlighetsloven.

Etter denne orienteringen fra direktoratet uttalte miljøvernlederen til Romsdals Budstikke at de «ikke har noen dialog med direktoratet» og at de «ser på KU fra tiltakshaver (BMR/Veidekke) som tilstrekkelig».

Ordfører og politikere som ser bort fra direktoratets uttalelser er ikke så uvanlig. Men at administrasjonen med rådmannen og miljøvernlederen i spissen hopper over direktoratets uttalelser er skremmende.   

%d bloggere liker dette: