Snart blir det avgjort om det blir deponi i Brevik – dette betyr utfallet for driften på Langøya

Nå går alle og venter på Miljøverndepartementets avgjørelse i deponisaken. Blir det deponi i Brevik, og hva betyr det for Noah sin drift på Langøya?

Jarlsberg Avis har spurt prosjektdirektør Egil Solheim om hva de to ulike utfallene betyr i praksis for den videre driften ved Noah sitt anlegg på Langøya.

Hvis Noah får et ja fra Klima- og miljødepartementet til å anlegge deponi i Brevik, hva betyr det for driften på Langøya?

Og hvis det blir et nei fra departementet, hva betyr det for driften.

FORTSATT DRIFT

– Med basis i dagens planer for ferdigstillelse av Langøya, gjelder følgende årstall, forklarer Solheim.

Spørsmål 1: Dersom NOAH ikke får tillatelse til å gjennomføre Langvik prosjektet, som baseres på mottak og behandling av farlig avfall på Langøya og deponering i Dalen gruver, gjelder følgende, direkte utdrag fra vår gjeldende tillatelse:

* NOAH vil motta, behandle og deponere farlig avfall til år 2026 eller til deponiet for farlig avfall i Sydbruddet er fylt opp til tillatt nivå.

* NOAH vil motta og deponere ordinært avfall i Nord og Sydbruddet fram til henholdsvis 2024 og 2029, eller til fyllingshøyder i tillatelsen er oppnådd.

* Deponiene i Nordbruddet og Sydbruddet skal være ferdig tildekket innen henholdsvis år 2027 (Nordbruddet) og 2034 (Sydbruddet).

LIKE LENGE

Spørsmål 2: Dersom NOAH får tillatelse for å gjennomføre Langvik prosjektet, vil følgende gjelde:

* Som spørsmål 1.

* I tillegg vil NOAH på Langøya motta og behandle farlig avfall tilsvarende dagens mottaksgrenser i en periode etter at Langøyas deponikapasitet for farlig avfall er oppbrukt.

* Deponering av behandlet farlig avfall i Dalen gruver i Brevik vil ta over etter at Langøyas deponikapasitet er oppbrukt.

ETTERVERN

I tillegg til disse årstallene vil Noah være til stede i en eller annen form i sikkert 30 år etter at deponiet er ferdig tildekket.

– Det er viktig å få med seg at selv om Langøya er ferdig tilbakeført og deponiene er fulle, så har Noah et ansvar for å overvåke deponiene i mange år fremover, forklarer han.

AVGJØRES SNART

Avgjørelsen om det blir deponi for farlig avfall i Brevik ligger nå på klima- og miljøministerens bord.

Det er et stort press fra alle involverte i saken, og det er ventet at en avgjørelse kommer ganske snart.

https://www.jarlsbergavis.no/langoya/noah/nyheter/snart-blir-det-avgjort-om-det-blir-deponi-i-brevik-dette-betyr-utfallet-for-driften-pa-langoya/s/5-26-169587