Enorme deponi (video)

Veidekke planlegger enorme deponi på Raudsand. Deponi 4 er alene på 300 mål. Dette kommer i tillegg til fjellhallene og giftdeponiet. Avfall fra hele Europa skal til Raudsand.