Lyttet ikke til protestene, ga tillatelse til mellomlagring

Tross protester og advarsler har Miljødirektoratet nylig gitt Veidekke Entreprenør AS tillatelse til mellomlagring av 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand i Nesset.

Dette i påvente av en endelig avgjørelse om massene kan benyttes til tildekking og avslutning av de store mengdene med møllestøvsekker som er deponert på Raudsand.

Miljødirektoratet lyttet dermed ikke til advarslene og protestene fra Tingvoll, Sunndal og Gjemnes kommuner samt Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

De har bl.a. påpekt at den asfalterte flaten der massene skal ligge, er for liten til å romme den omsøkte mengden og at det er uheldig at massene ikke skal tildekkes.

De er også bekymret for tilførsel av forurensning til fjorden, og da spesielt bly. De mener videre at det er uheldig at to tiltakshavere får tillatelse til mellomlagring i samme område.

…………………………………….

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/gjemnes/lyttet-ikke-til-protestene-ga-tillatelse-til-mellomlagring/s/5-51-588373