Oddekalv i møte med oppdragsgiveren

Kurt Oddekalv hadde onsdag møte med kommuneledelsen i Tingvoll.

…………………………………………………

Utenfor området

På ordførerens kontor lå også en kartskisse over det området som søkes regulert, og som kommunen i sommer ga innsigelse på.

Den viser at det i et langsiktig perspektiv er behov for en fjellhall per år i 50–90 år. Da blir det regulerte området for lite. En framtidig utvidelse i 50 år strekker seg om lag 3.750 meter ut fra regulert område.

– Og vi vet ikke hvordan grunnen er, sier Per Gunnar Løset.

Likeså mener Tingvoll at hensynsområdet for brann og eksplosjoner er for snevert tegnet. De mener det også strekker seg inn i en flik av Gjemnes.

……………………………………

(pluss-artikkel)

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/tingvoll/oddekalv-i-mote-med-oppdragsgiveren/s/5-5-141056