Vil dumpe stein i sjøen

Veidekke Entreprenør AS søkjer om løyve til å dumpe ca. 100 tonn sprengstein på sjøbotnen utenfor Raudsand.

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som opplyser dette. Pilotprosjektet skal gjennomførast for å undersøke kva effektar dumping vil ha på sedimenta i området i forkant av ei planlagt etablering av ei større sjøfylling.

Om lag 10 kvadratmeter med sjøbotn ventast å bli påverka av pilotforsøket, som er planlagt utført i februar eller mars 2019 med ei varigheit på ein dag.

Pilotforsøk

Veidekke viser til at det i planen for nytt nasjonalt anlegg for behandling av farleg uorganisk avfall, inngår bygging av ei stor sjøfylling.

……………………………..

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/01/30/Vil-dumpe-stein-i-sj%C3%B8en-18348774.ece