Elvestuen har fortsatt ikke tatt noen beslutning

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ennå ikke tatt noen beslutning i saken om et mulig deponi for farlig behandlet avfall i Dalen gruve i Brevik, og han kan ikke si når en beslutning kan bli tatt.

Det sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på vegne av sin statsråd og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

PD sendte torsdag 31. januar fem spørsmål på epost til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og bad om svar og en kommentar til spørsmålene.

Spørsmål og svar

Dette er spørsmålene PD stilte og svarene fra statssekretær Atle Hamar:

1. Hva er status for saken om mulig deponi i Dalen gruve i Brevik?

– Status er at konsekvensutredningen av et mulig deponi i Brevik forelå i september 2018. Den var på høring høsten 2018. Det er ikke tatt noen beslutning om videre prosess i saken.

2. Når er det ventet en avgjørelse i saken? Blir det tatt avgjørelse før kommunevalget i høst?

– Vi kan ikke nå si noe om når en beslutning blir tatt.

3. Undertegnede er blitt fortalt at statsråd Elvestuen har bedt om en tilleggsrapport til saken, om tiltak for gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Stemmer dette?

– Miljødirektoratet fikk i juli 2018 i oppdrag å utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Frist for oppdraget er 1. mars i år.

4. Flere av aktørene i Vern om Grenland har, ifølge postlistene, bedt om møte med Klima- og miljødepartementet om deponisaken. Skal dere ha noen slike møter?

– Det er ikke avtalt noen møter.

5. – Har klima og miljøministeren andre informasjoner og/eller kommentarer til deponisaken nå?

– Nei.

Så langt statssekretær Atle Hamars svar på vegne av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

…………………………………………………..

https://www.pd.no/breviksposten/brevik/deponi/elvestuen-har-fortsatt-ikke-tatt-noen-beslutning/s/5-40-310841