Har sjekket gassnivå i gruvesjakt

Etter direktoratets befaring på Raudsand i høst, er nå gassprøver fra personellsjakta analysert.

Multiconsult Norge AS ble engasjert av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) etter avdekking av gassdannelse i en vannfylt personellsjakt på Raudsand.

DMF har ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser fra gamle gruver som er hjemfalt til Staten, slik som Raudsand Gruber.

Multiconsult har analysert gassprøver som ble innhentet nede i personellsjakta, og i gangen utenfor. Det ble også gjort feltmålinger av gassen i personellsjakta og i gangen utenfor.

Selskapet konkluderer med at det er ikke påvist nivå av ammoniakk, metan, fosfin eller hydrogensulfid som overstiger kjente grenseverdier og dermed utgjør noen fare for oppholde seg i gruva fra inngangen til personellsjakta. Nede i personellsjakta er det derimot målt karbonmonoksid opp mot grensa for kortvarig eksponering, heter det i Multiconsults oppsummering.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen orienterer fredag formannskapet om rapporten.

(Romsdals Budstikke – papiravisa)

%d bloggere liker dette: